Ridning i skoven

Viborg Rideklub har det held at være genbo til noget af det bedste rideterræn Danmark kan byde på. På den anden side af Koldingvej ligger den store Viborg Hedeplantage, Viborg Krat og Langeskov. Skovene er offentlige og Skov- og Naturstyrelsen har etableret mange fine ridestier i området i alt ca. 50 km. Faktisk kan man på ridestierne nå helt ud til Bækkelund, ud over Stanghede eller ud til Inderøen ved Hald Sø. Flere steder er det muligt at ride helt ned til søen, og i Hedeplantagen er der opsat en del naturspring, der kan forceres af rutinerede ryttere.

Regler for skovtursridning for medlemmer af Viborg Rideklub.

Ridestierne

Du kan kende ridestierne på de røde pæle med ridestisymbol på. Når du holder dig til dem, skåner du samtidig de større grusveje. De steder, hvor ridestien går langs vejene, er det vigtigt, at du holder dig ude i rabatten. Hestens hove slider voldsomt på vejen, som så kan blive ujævn til gene for skovens andre brugere. På Stanghede findes der en del gamle skyttegrave og –huller, og flere af dem ligger på skrænter og bakketoppe, så her skal du se dig godt for.

Simple regler som sikrer, at der bliver plads til alle i skovene.

I offentlige skove gælder:

Du må ride:

Vis hensyn:

Nogle af skovene omkring Hald Sø er privatejede, og her kræver det ejerens tilladelse at ride (ridekort). Ridestien i Langskov og en del af stien langs Gjeldbro Eng går gennem privat område. Det er tilladt alle at ride her, men man skal holde sig til de markerede ridestier.

På Skov og Naturstyrelsens hjemmeside kan du finde kort over skovene og læse mere om ridning i naturen. Du kan også læse i pjecen “Ridning ved Hald Sø og Viborg Hedeplantage”.