Vi har udarbejdet nedenstående beredskabsplaner, som vi vil opfordre alle medlemmer og brugere på VIR om at læse igennem

Beredskabsplan ved brand og evakuering

Beredskabsplan ved ulykker

Beredskabsplan ved uoverensstemmelser