Viborg Rideklub dannes

Viborg Rideklub blev stiftet den 27. oktober 1927. Allerede i 1914 nævnes det den 24. april i Viborg Stifts Folkeblad, at der i Viborg var blevet oprettet en rideforening, hvor den daværende ejer af Fischer Tømmerhandel, Holger Fischer, var formand. Men det var altså først i 1927, at den officielle dannelse af Viborg Rideklub fandt sted.

Klubbens første formand blev oberst Ivan Carstensen, og dens daværende navn var Rideklubben for Viborg og Omegn med 20 registrerede medlemmer i 1927.

Fra ridning i det fri til en ridehal

I begyndelsen fungerede klubben på eksercerpladsen på Rødevej, der hvor politigården og Tinghallen ligger i dag. Klubben havde lavet en lejeaftale med det danske krigsministerium om leje af jord. Ridningen foregik i det fri på en bane, der målte 20 gange 40 meter. Banen blev endvidere benyttet af regimentet, der årligt betalte klubben 220 kr. i leje.

I 1932 lykkedes det klubben at få økonomisk støtte fra staten til at bygge en ridehal af træ og pandeplader. Under besættelsen 1940-1945 brugte tyskerne ridehallen til at opstalde deres heste, så klubbens medlemmer skulle igen ride ude. Efter krigen søgte klubben mere plads, og den 3. marts 1946 flyttede klubben til Koldingvej 130, hvor Løvbjerg ligger i dag. Ridehallen fra Rødevej blev ved samme lejlighed flyttet med, så klubben nu havde de nødvendige faciliteter til at fortsætte og udvide klubbens mange aktiviteter.

Klubben vokser

Klubben voksede hurtigt til et medlemstal på 60 i slutningen af 1950’erne, og klubbens bestyrelse besluttede derfor i 1959 at bygge en ny hestestald med plads til 20 heste. På grund af en kraftig byggeaktivitet i området på Koldingvej i 1960’erne blev pladsen for trang for rideklubben, og bestyrelsen gik igang med at lede efter en ny placering til klubben. Klubbens økonomi var løbende blevet forbedret over årene, og i 1966 vedtog den daværende bestyrelse at købe ejendommen ‘Skovborg’ på på Koldingvej 215.

På samme tid oprettede man klubbens første ponyafdeling, da mange unge efterhånden meldte sig til ridning i klubben. De første ponyer i afdelingen blev lånt ude i byen, men på grund af den store tilgang af nye elever voksede ponyafdelingen meget hurtigt. Det blev nødvendigt at indrette ponystalde i opstillede togvogne, og der blev opført en ponyridehal.

I 1960’erne steg medlemstallet i klubben meget kraftigt, og i 1968 rundede medlemstallet 200 medlemmer. Klubbens fremgang fortsatte, i 1968 blev det igen nødvendigt at udvide, og den 25. juli 1968 blev den første store ridehal på Koldingvej 215 bygget. I 1970’erne blev ambitionerne i klubben endnu større. I september måned 1977 afholdt klubben sit første store DM-stævne for professionelle.

Fortsat udvikling

I 1988 påbegyndtes opførelsen af endnu en ridehal, som blev indviet den 1. december 1988. Fra 1989 til 1992 skete der et stort medlemsboom. Klubben rundede 550 medlemmer i 1992 og blev hermed en af landets største klubber.
Udviklingen er fortsat frem til idag, hvor Viborg Rideklub er en velfungerende klub med omkring 400 medlemmer, der tilbydes undervisning på alle niveauer. Klubben afholder fortsat mange forskellige arrangementer og stævner.

Ridestævne i Viborg Rideklub 1991 på Koldingvej 215. Springet er en model af Viborg Domkirke.