Distriktsstævne spring, pony 18. april 2019 (MHL-Photo)

Distriktsstævne spring, hest 19. april 2019 (MHL-Photo)

Distriktsstævne spring, hest 20. april 2019 (MHL-Photo)