Halvparter - spørgsmål og svar

Må hesten/ponyen tages med ud til stævner i andre klubber?

Svar: Nej, det må den ikke.

 

Hvor længe må man ride på hesten/ponyen?

Svar: Normal ridetid er 45 minutter, men skal man på skovtur kan det godt vare 1-1½ timer, med en del skridt

 

Hvor gammel skal rytteren være?

Svar: Der er ikke nogen minimumsalder, men egnetheden for en halvpart vurderes af berideren/ridelæreren og det er ham/hende som beslutter, om der kan fås halvpart.

 

Må man trække med hesten/ponyen i skridt og tage den med ud for at græsse på VIRs område?

Svar: Det må man gerne, blot det er i det tidsrum, hvor man har hesten/ponyen ifølge halvpartskontrakten.

 

Er der krav om, at rytteren skal have en grad af ryttemærker?

Svar: Der stilles ikke krav om en grad af ryttermærker, men rideklubben opfordrer til, at man deltager i undervisningen. Igen er det berideren/ridelæreren der vurderer og beslutter, om der kan fås halvpart.

 

Hvem skal vedligeholde sadel og hovedtøj?

Svar: Halvpartsindehaveren skal som minimum 1 gang om måneden rense og indsmøre sadel og hovedtøj  samt skifte sadelunderlag ca. hver 14. dag. Viborg Rideklub stiller midler til rådighed for rensning, indsmøring og der findes renvaskede underlag. Viborg Rideklub stiller renvaskede sadelunderlag til rådighed. De ligger i skabet i sadelrummet. Husk at lukke al velcro inden du ligger det til vask.

 

Må man bruge sit eget udstyr?

Svar: Som halvpartsindehaver har du det ”privilegie” at du gerne må benytte dit eget udstyr til hesten eller ponyen. Dette skal dog godkendes inden brug af ridelæreren, så vi er sikre på at det passer. VIR hæfter ikke for hvis udstyret forsvinder eller bliver ødelagt.

 

Må halvpartsindehaveren få undervisning på holdene for private heste/ponyer eller enetimer?

Svar: Nej.

 

Hvad gør man i den situation, hvor der er en anden rytter som rider på den hest/pony, som man har halvpart på i samme undervisningtime?

Svar: Så vil det være halvpartsindehaveren, der har førsteret. Den anden rytter skal så have en anden hest/pony eller evt. på et andet hold hvor hesten/ponyen er ledig.

 

Må/skal man hjælpe med pleje og pasning i tilfælde af ponyens sygdom o. lign?

Svar: Ja. Man forpligtiger sig til at behandle for sur stråle 2-3 gange ugentlig (VIR stiller produkt til rådighed). Ved sygdom o. lign må man hjælpe med pasning og evt. genoptræning af ponyen, hvis det skønnes forsvarligt. Hvis ponyen ikke kan rides, aftaler rytteren selv, med en af de andre halvpartsindehavere, om lån af ”deres” pony. Evt. via vores facebookside. Man skal helst ride lige efter hinanden, så ponyen ikke skal ind og sadles af og op igen kort efter. Man bestemmer selv, hvem man vil ride.

 

Hvad sker der når f.eks. der er ponylejr og halvpartsindehaveren ikke skal med på lejr, men hesten/ponyen skal bruges?

Svar: I denne situation må halvpartsindehaveren undvære sin hest/pony i denne uge og der vil ikke ske fradrag i prisen for denne måned. Som kompensation vil der ikke skulle betales tillæg for de ekstra dage en halvpartsindehaver får, f.eks. mellem jul og nytår og andre helligdage.

 

Må halvpartsindehaveren bruge hesten/ponyen på de helligdage, hvor der ikke er undervisning på rideskolen?

Svar: Halvpartsindehaveren må bruge hesten/ponyen mellem jul og nytår og på de helligdage, hvor rideskolen ikke har undervisning (anvist af VIR). Dette skal foregå i tidsrummet kl. 10 til 13.

 

Får man fradrag i prisen, hvis hesten/ponyen er syg eller halt?

Svar: Hvis rideklubben ikke kan stille en anden hest/pony til rådighed, vil sygeperioden blive fratrukket prisen.

 

Hvordan er det med halvparterne i juli måned, hvor rideklubben har lukket?

Svar: I juli måned har ponyerne/hestene fri og er på græs, hvorfor man ikke kan udnytte sin halvpart i denne måned. Der skal selvfølgelig heller ikke betales for halvparten denne måned.

 

Hvis samme familie har tegnet to (hele) halvparter, får de så rabat?

Svar: Ja, der gives en samlet rabat på 100 kr.

 

Må man ride uden sadel om søndagen eller på helligdage til halvpartsridning?

Svar: Ja, det er tilladt at ride uden sadel indendørs – dog anbefaler vi, at det drøftes med underviseren.

 

Må man ride ponygames (og hestefodbold) om søndagen eller på helligdage til halvpartsridning?

Svar: Nej

 

Må man springe (bomme) på sin pony/hest om søndagen eller på helligdage til halvpartsridning?

Svar: Nej.

 

Må man ride i skoven om søndagen eller på helligdage til halvpartsridning?

Svar: Ja, men det SKAL ske sammen med en person over 18 år (f.eks på cykel).

 

Må man give hesten/ponyen skridttæppe på?

Svar: Alle heste og ponyer som bruger dækken (anvist af VIR), skal benytte skridttæppe under opvarmning og afskridtning ellers ikke. Sørg for at dækken og grime er korrekt pålagt efter endt ridning.

 

Må man klippe hestens/ponyens hale/man, nakke, kodehår, ører, mm?

Svar: Ja, dét er halvpartsindehaverens opgave. Dog skal al soignering skal ske i henhold til ryttermærkebogen. Man må ikke maskinklippe hesten.