Du læser nu første udgave af VIRs nyhedsbrev, som vi fremover vil sende dig med jævne mellemrum. Nyhedsbrevet indeholder vigtig information fra din rideklub samt små og store nyheder, som vi håber, du finder interessant.

ENDELIG FORÅR OG TID TIL AT TAGE PÅ SKOVTUR I VIBORG PLANTAGE

Lige på den anden side af Egeskovvej ligger Viborg Plantage, der er en anlagt skov med mange gode ridestier.

Alle ridestier en markeret med en pæl med et symbol med hest med rytter, så det er let at finde ud af hvor man må ride. Man må også ride i rabatten på nogle af de store grusveje, hvor man ikke må, fremgår det af skiltningen.

Alle mennesker der færdes i skoven, må benytte ridestierne. Derfor kan du sagtens ske at møde andre, selvom du rider på en ridesti. Den første del af skoven, nærmest rideskolen, er en hundeskov, hvilket betyder, at hunde må gå uden snor. Det skal man være opmærksom på, da man kan risikere at møde en hund, der ikke helt er under kontrol.

Har du en hest, der er uerfaren i skovtur eller bare lidt nervøs, er det altid en god idé, at finde en ridemakker til skovturen – ligesom det også er en god hjælp, hvis du er ny i skoven og ikke kender stisystemet.

Der er mange timers fantastisk ridning i vente i Viborg Plantage, husk blot at overholde ordensreglementet - tag hensyn til andre, og pas godt på dig selv!

JUSTERING AF RABATTEN PÅ 2. OG 3. RIDETIME

Hvis du rider mere end en enkelt holdtime om ugen, har du sikkert bemærket, at der er rabat på ekstra ridetimer. Dette på trods af, at din underviser ikke får mindre i løn, og at der slides lige meget på faciliteter, udstyr og heste uanset om det er din 1. 2. eller 3. ridetime.

I Viborg Rideklub er vi som så mange andre trængte på økonomien, og som led i en større proces med at gennemgå både indtægter og udgifter er det besluttet, at rabatten på ekstra ridetimer sænkes til 20% med virkning fra d. 1. juni 2023.

Den nye prisoversigt vil snarest muligt være tilgængelig på klubbens hjemmeside. Her kan du også læse mere om tilmelding og opsigelsesvarsel.

Skulle du have spørgsmål vedr. prisstigningen, bedes du kontakte administrativ leder Lone Svenstrup (tlf. 40187796 hverdage 11-18)

BESTYRELSEN I VIBORG RIDEKLUB

Var du blandt de fremmødte på generalforsamlingen d. 20. marts? Hvis ikke, så har du her mulighed for at se, hvem der blev valgt til vores bestyrelse:

Christian Schou – formand, cafeterieudvalget
”Jeg arbejder for, at VIR er en klub, som vi er stolte af og glade for at færdes i - både som stævnerytter, hyggerytter, forældre, bedsteforældre, personale og besøgende fra andre klubber.”

Ingelise Christensen – næstformand, sponsorudvalget
”Jeg brænder for at skabe sammenhæng og gode oplevelser for VIR’s medlemmer - finde på/lave forskellige tiltag i klubben for at generere en bedre økonomi, og sidst men ikke mindst vil jeg gerne arbejde for at være elevhestenes stemme i bestyrelsessammenhæng.”

Bruno Simonsen – kasserer, bygnings- og vedligeholdelsesudvalget
”Min opgave er fortsat at være kasserer i Viborg Rideklub. Det handler om at købe ind til de rigtige priser, men også tjekke de tilbud vi får fra diverse håndværkere.”

Kathrine Højbjerg - sekretær, kommunikationsudvalget
”Jeg brænder for at være med til at skabe et stærkt fællesskab, og synes, at vi bør værne om foreningslivet. Da jeg og mine to piger i forvejen bruger meget tid i rideklubben, virker det oplagt, at jeg også deltager i det frivillige arbejde. Det giver mig en masse: Smil, nye relationer og indimellem også sved på panden.”  

Gitte Krogh Hansen – bestyrelsesmedlem, stævneudvalget
”Jeg har tidligere siddet i VIR’s bestyrelsen i 6 år. Min motivation for at sidde i bestyrelsen er, at jeg gerne vil være med til at sikre, at VIR er et godt sted at være for både heste og ryttere. Dette uanset om man rider for sjov eller har ambitioner i forhold til ridesport. Det er også vigtigt for mig, at VIR er et godt sted at arbejde.”

Vibeke Voer Kjærsgaard – bestyrelsesmedlem, cafeterieudvalget
”Jeg har haft heste hele mit liv. Jeg er pt ikke rytter, men jeg har en datter, der er. Jeg er uddannet dressurdommer. Jeg synes, det frivillige arbejde giver en meget godt og især i mødet med andre mennesker.”

Bo Poulsen – bestyrelsesmedlem, udvalg til indkøb af foder, halm, wrap o.l.
”Jeg vil kæmpe for, at Viborg Rideklub er et rart sted at være for alle, på alle niveauer. Jeg bruger klubben til at koble fra og blive ladet op med ny energi, som hestene kan give. Så vil jeg også gøre alt for, at vi får et sammenhold også ude på stævnepladserne. Samtidig synes jeg, det er lidt sjovt at kunne overføre lidt af min praktiske viden fra mit arbejde og jeg bidrager på 9. år til at få tingene til at fungere i bestyrelsen.”

Ketil Sørensen – 1. suppleant, sponsorudvalget
”Jeg er far til 2 ponyglade piger, og jeg vil gerne være med til at gøre VIR til en klub, man som medlem er stolt af.”

Michael Ambrosius – 2. suppleant, bygnings- og vedligeholdelsesudvalget
”Min motivation for at sidde i bestyrelsen er kort sagt: Fællesskab og venskaber blandt medlemmerne.”

Du er altid velkommen til at kontakte medlemmer af bestyrelsen med ideer og konstruktiv feedback, dog gør vi opmærksom på, at henvendelser vedr. den daglige drift af rideklubben skal rettes til daglig leder Niels Henrik Christensen (telefon 22428960 hverdage 7.30-9). 

13-14 maj: Minilejr 2023

3-4 juni: Klubstævne med 2. afd af klubmesterskaberne

10 juni: Ministævne

24-25 juni: Seniorlejr

26-29 juni: Juniorlejr

30 juni: Elevdyrene rides på sommergræs

Husk at du altid kan holde dig orienteret om arrangementer på VIR i kalenderen på hjemmesiden.