Frivillig i Viborg Rideklub

Bag Viborg Rideklub står en række frivillige med vidt forskellig baggrund, som har dedikeret en stor del af deres fritid til heste og ridning.
I fællesskab arbejder vi sammen om at drive samt fortsat udvikle Viborg Rideklub, så vi dels kan fastholde vores position som et af Midtjyllands førende ridecentre, men så vi også sikrer, at Viborg Rideklub er et rart sted at være for alle.

Hjælp til kommunikation

Viborg Rideklub har et ønske om at styrke kommunikationen både til medlemmerne af klubben og dem der har deres daglige gang på Viborg Rideklub, men også til mulige nye medlemmer og lokalsamfundet i almindelighed. Med reference til formanden og dermed bestyrelsen søges således en, som vil hjælpe med at udvikle Viborg Rideklub´s kommunikation. Her tænker vi på al form for kommunikation lige fra et opslag i stalden til de sociale medier, men også klubbens hjemmeside med mere.

Det er ikke nødvendigvis dig, som laver opslagene og udformer den konkrete kommunikation, men du skal i samarbejde med formanden, bestyrelsen, udvalgene under bestyrelsen og personalet sikre, at der er en klar linje og en høj kvalitet i vores kommunikation. Det er kort og godt dig, som hele tiden tænker i måden klubben henvender sig til andre på og så kan der naturligvis også være tilfælde, hvor du hjælper med at lave den konkrete kommunikation. Det er nemlig ikke alle, som er lige ferme til at håndtere en computer.

Så er du en skarp kommunikator med lidt grafisk talent i maven og som er parat til at bruge lidt af din fritid på frivilligt arbejde, hører jeg gerne fra dig på telefon 23200262 eller mail palle@agrocom.dk – Du er naturligvis også velkommen til at prikke til mig ude i klubben.