Championater 2019

Det er ved at være tid til endelig afgørelse af championaterne for 2019, så har du stævneresultater du endnu ikke har meldt ind, så er det ved at være sidste chance.

Du finder info omkring championaterne her.