Nyhedsbrev fra Viborg Rideklub 1. juni 2012

 

 

Lige ved og næsten med byggeri…..

 

Viborg Rideklub (VIR) har efter en lang proces med Viborg Kommune nu endelig fået klar besked om, at vi i forhold til et nybyggeri selv små finde de nødvendige midler – d.v.s at kommunen dog leverer en kommunegaranti – men altså ikke en pose penge til byggeri. Bestyrelsen har derfor fået lavet tegninger til et projekt på omkring 6,5 mio. kr., som vi forventer at kunne finde finansieringen til.

Men….men…men… Vejdirektoratet har foreløbigt sat en kæp i hjulet. De barsler som nogle måske ved med anlæggelse af en omfartsvej – og har kig på nogle af VIR´s arealer til det formål. Med andre ord er det nu Vejdirektoratet vi skal i dialog med omkring vores byggeplaner. Vi er foreløbig placeret i en syltekrukke til efter sommerferien.

Men i mellemtiden knokler vi på med at få byggeprojektet op at stå – så vi er klar til den dag Vejdirektoratet forhåbentligt giver os grønt lys.

 

Byggeprojektet kører i to spor….

 

1: Vi har planer om et nybyggeri af en ny hal/stald-bygning der kommer til, at ligge i den ene side af den nuværende springbane. Grunden til vi har valgt denne placering og ikke som oprindeligt på “ponybanen” er, at vi kan spare op mod 500.000 kr. i entrepenør/gravearbejde ved denne placering.

 

2: Inden vi overhovedet når til at tage første spadestik i det nye byggeri har vi dog et akut problem med vores gamle staldbygning, som vi ikke har renoveret ret meget på de seneste år fordi vi har satset på den skulle rives ned. Men taget på bl.a. pony-stalden og over beriderelevernes værelser er nu i en så ringe forfatning, at vi må og skal renovere det inden vinteren på ny indtræder. Dette arbejde regner vi med kommer til at koste ca. 450.000 kr. De penge skal vi have skaffet. Nogle håber vi at skaffe via fonde – men resten skal vi have fundet!

 

VIR´s sponsorudvalg har en rum tid været sat lidt på hold da vi ikke vidste hvad fremtiden ville bringe. Men med baggrund i ovenstående planer er det nu sponsorudvalget skal træde i karakter. Sidder du derude med nogle kompetencer, kontakter – eller gode idéer som du vil byde ind med er du meget velkommen til at kontakte udvalgsformand Klaus Væsel på¨

 

 

klaus@trendline-leather.dk eller tlf. 40277271

 

 

 

Indsamlingen genoptages….

 

Tilbage da et noget større byggeprojekt var på tegnebrættet iværksatte VIR en indsamling til støtte for finansieringen af projektet. Indsamlingen satte vi på et tidspunkt i bero fordi vi reelt ikke vidste hvor vi havde kommunen. Nu føler bestyrelsen at vi er tilbage på sporet – vi tror på projektet til 6,5 mio. kr. – og vi ved vi skal i gang med, at skaffe nogle penge for at sikre rideklubbens fremtid.  Derfor genoptager vi nu indsamlingen i fuld galop! Rigtig mange valgte allerede dengang at støtte op og gav med det samme tilsagn om at yde et bidrag – tusind tak til Jer! Vi håber selvfølgelig at rigtig mange nu vil følge trop.  – Se venligst vedlagte brochure

 

 

 

Viborg Rideklub spænder hjelmen…..

 

Dansk Ride Forbund har vedtaget nye sikkerhedsregler der bl.a. betyder at rideklubber under Dansk Ride Forbund forpligter sig til at sikre, at alle ryttere uanset alder bærer godkendt ridehjelm under ridning på klubbens faciliteter. Det gælder naturligvis også for VIR. Derfor har vi fra den 1. juni indført påbud om at bære godkendt ridehjelm under ridning. Vi håber naturligvis at alle spænder hjelmen – skulle det glippe, at få hjelmen sat på hovedet slipper man i første omgang med en mundtlig advarsel. 2. gang man undlader, at tage hjelmen på medfører det bortvisning fra klubbens faciliteter. Tilsynet føres af det undervisende personale og bestyrelsen. 

 

Ny hjemmeside….

 

VIR barsler med en ny, moderne og opdateret hjemmeside der kommer til, at indeholde al den information man måtte have brug for om VIR. Vi glæder os til den går i luften – når det sker modtager vi naturligvis gerne gode forslag til forbedringer.

 

Kontaktperson for projektet er Christel Krøyer ckroeyer@hotmail.com tlf 29268626

 

Samtidig vil vi gerne opfordre alle derude til at bakke op omkring vores Facebook side – søg blot efter Viborg Rideklub!

 

Betalingsveje…

 

Vi får rigtig mange henvendelser omkring betaling af regninger via Betalingsservice/PBS til VIR. Det er desværre ikke noget vi kan tilbyde lige nu. Men vi kan sige vi arbejder hårdt på at få et faktureringssystem op at stå via mail – det letter gangen til postkassen og det letter klubbens økonomi i forhold til udgiften til porto.

 

 Og så til det festlige indslag….

 

Vi gentager succesen fra sidste år. Sankt Hans aften den 23. juni inviterer klubben Jer til bål, grill og hyggeligt samvær. Medbring selv Jeres madkurv. Så starter vi grillen kl. 17.30 og sørger for bål. Samme dag satser vi på at fejre vores dygtige beriderelever – Kenneth Damgaard og Charlotte Jacobsen der i dagene op til skal til “halvvejs-eksamen” på deres uddannelse. Et andet festligt indslag er rideklubbens ridelejre. Tilmeldingerne er for længst begyndt at tikke ind og igen i år er tilslutningen overvældende – det skal nok blive en god sommer!

 

De bedste hilsner fra bestyrelsen

 

Holger Back, Mogens Thorsager, Bruno Simonsen, Christel Krøyer, Bjørn E. Christensen, Morten Korsgaard og Klaus Væsel samt suppleanter Jens K. Damsgaard og Rita Mortensen.