Prisstigning pr. 1. august 2019

Det er ved at være et par år siden sidst - altså at vi regulerede vores priser.

Pr. 1. august 2019 vil der være en prisstigning på undervisning på 7,5% og 2,5% på opstaldning (til gengæld bortfalder tørketillægget).

I forbindelse med indførelsen af nyt administrationssystem ændres rabatterne ved ridning flere gange om ugen, så det bliver en fast rabatsats man får i besparelse, alt efter om man rider 2, 3 eller 4 gange undervisning om ugen.

Der vil ikke længere være rabat på flere enetimer pr. uge.

 

Bestyrelsen