Mogens Thorsager
Bruno Simonsen
Jens-Kristian Damsgaard
Niels Henrik Christensen
Svend Aage Sørensen

Byggeudvalget er et midlertidigt udvalg, som forestår alt i forbindelse med opførelse af ny stald og renovering af gl. stald og ridehal.
Her ligger kontakten til de relevante parter ifht. tilladelser, indhentning af tilbud, strukturering af byggeri osv.