Viborg Rideklub har det held at være genbo til noget af det bedste rideterræn Danmark kan byde på. På den anden side af Koldingvej ligger den store Viborg Hedeplantage, Viborg Krat og Langeskov. Skovene er offentlige og Skov- og Naturstyrelsen har etableret mange fine ridestier i området i alt ca. 50 km. Faktisk kan man på ridestierne nå helt ud til Bækkelund, ud over Stanghede eller ud til Inderøen ved Hald Sø. Flere steder er det muligt at ride helt ned til søen, og i Hedeplantagen er der opsat en del naturspring, der kan forceres af rutinerede ryttere.

Ridestierne

Du kan kende ridestierne på de røde pæle med ridestisymbol på. Når du holder sig til dem, skåner du samtidig de større grusveje. De steder, hvor ridestien går langs vejene, er det vigtigt, at du holder dig ude i rabatten. Hestens hove slider voldsomt på vejen, som så kan blive ujævn til gene for skovens andre brugere. På Stanghede findes der en del gamle skyttegrave og –huller, og flere af dem ligger på skrænter og bakketoppe, så her skal du se dig godt for.

Simple regler som sikrer, at der bliver plads til alle i skovene.

I offentlige skove gælder:

Du må ride:

  • På asfalterede veje over 2.5m brede
  • På afmærkede ridestier
  • I skovbunden uden for veje og stier, hvor der ikke skader bevoksningen, – altså ikke i nybeplantninger, helt unge skovarealer og på gravhøje og andre fortidsminder (dem er der faktisk en del af i Viborgs omegn).

Vis hensyn:

  • Undgå at ride på grusvejene. Hvis du er nødt til det, så rid i rabatten og aldrig i galop
  • Når du møder andre mennesker i skoven, så husk at ikke alle er trygge ved de store dyr. Derfor – tag op i skridt og holde til højre. Rider du forbi boliger, eller krydser du veje og stier, skal du også tage op i skridt. Du må ikke bruge kævler, brændestabler, diger og grøfter som spring
  • Du må ikke ride på cykel- og vandrestier, med mindre de er egentlige veje (langs Alhedestien er der etableret et blødt ridespor, så man rent faktisk kan ride helt til Karup og videre frem). Du må heller ikke ride på de vandreruter, der er markeret med gule prikker på træerne langs stien. Husk i våde perioder at skåne skovbunden ved ikke at ride igen og igen på de samme steder.

Nogle af skovene omkring Hald Sø er privatejede, og her kræver det ejerens tilladelse at ride (ridekort). Ridestien i Langskov og en del af stien langs Gjeldbro Eng går gennem privat område. Det er tilladt alle at ride her, men man skal holde sig til de markerede ridestier.

Skov og Naturstyrelsens hjemmeside kan du finde kort over skovene og læse mere om ridning i naturen. Du kan også læse i pjecen “Ridning ved Hald Sø og Viborg Hedeplantage”.