Så er propositionerne klar til klubstævnet den 16.-17. juni.

Grundet perioden med fare for herpes virus, har vi besluttet at ændre stævnet fra et regionsstævne til et klubstævne. Der er heller ikke mulighed for at leje boks til stævnet, og alle udefra kommende bedes sadle op ved traileren – ikke på staldgangen.

De inviterede klubber er Løgstrup Rideklub (LØRI), Rideklubben Tougaard (RTG) og Vasehus Rideklub (VAS).

Der kan tilmeldes via GO! eller via tilmeldingsblanket, der afleveres i den hvide postkasse i forhallen sammen med betaling for stævnet.

Propositioner og tilmeldingsblanket kan findes her.

Husk at læse bemærkningerne til stævnet.