Jævnfør de nye regler fra Fødevarestyrelsen, skal hestens pas kunne forvises UMIDDELBART ved forespørgsel.

Hvis passet ikke kan vises umiddelbart ved forespørgsel, vil det udløse en bøde på kr. 2.000,- pr. pas/hest.

Derfor har VIR opstillet et pas-skab med nummererede låger til hver enkelt opstalder.

Dette kommer til at fungere således:

Ved ankomst med hest til VIR udleveres 2 stk. nøgler til pas-skabet, og der betales et depositum på kr. 500,- (Dette tilbagebetales ved aflevering af nøgler ved fraflytning). Hesteejeren skriver under på en nøgledepositumsseddel og depositum betales via månedsfakturaen.

Pas-skabet (som er boltet fast i væggen) står i rengøringsrummet ved den hvide postkasse i forhallen, og der vil altid være åbent ind til rummet. Når I skal bruge passet, vil I derfor altid kunne komme ind og tage det.

VIR er i besiddelse af en masternøgle, som kan åbne alle låger og dermed fremvise de pågældende pas. Hvis passet ikke er i skabet og VIR får tildelt en bøde, videresendes bøden til hestens ejer jf. opstaldningskontrakten.

Masternøglen bruges KUN i to tilfælde:

1) Ved fødevarestyrelsens kontrol eller

2) Ved akut opstået sygdom hvorved passet kræves, og ejer ikke er til stede.

Hvis boksen har været åbnet uden ejer tilstedeværelse, lægges der en information i boksen til ejer om, at den har været åbnet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Viborg RideklubHestepas